Image: 

Het La Palme Meer

Nederlands

De bijzondere natuur!

Bekend om de prachtige landschappen, de goede kwaliteit van het water en de diversiteit van de fauna en flora, is het La Palme meer een door Natura 2000 beschermd natuurgebied en tevens een erkend Ramsargebied.

Een erkende ecologische rijkdom

Een meer met brak water, waarvan de werking nauw verbonden is met het land en de zee, met het water als trefwoord: Stromend uit zee of vanuit de baai naar het meer, en de weer oplevende karst (een soort kalksteen).
Het is dankzij het ontbreken van een industriële activiteit en in combinatie met een matige bevolkingsdichtheid dat de enorme ecologische rijkdom van het meer tot op de dag van vandaag beschermd is gebleven. Deskundigen hebben dan ook bepaald dat het een van de best gepreserveerde meren van de Languedoc-Roussillon is. Zo is het meer van La Palme nu het referentiepunt van de DCE ’Directive Cadre sur l’Eau’ (een waterkwaliteitsrichtlijn) geworden.

Een natuurlijke leefomgeving voor vogels

Het gebied rondom het meer bestaat uit drasland, de zogenaamde ‘Sansouires’ (uitgestrekte zoutvlaktes waar Zeekraal, Schorrekruit en Lamsoor groeien), kwelders en rietlanden die afhankelijk van de tijd van het jaar en de weersomstandigheden min of meer ondergelopen zijn. Deze moerassen zijn een geweldig leefgebied voor vele trekvogels die er broeden en overwinteren. Onder deze soorten vindt u de Dunbekmeeuw, de Kluut, de Flamingo, de Strandplevier of de Dwergstern. Om de vogels niet te storen is gemotoriseerd verkeer er verboden.

Vele waterorganismen

De watervegetatie van de lagune is een ware kwekerij: Het meer is een cruciale stap in de voltooiing van de levenscycli van vele waterorganismen zoals vissen, schelpdieren en kreeftachtige. Deze diersoorten worden gevist door commerciële vissers en vooral de paling is erg gewild.

Een intelligente samenleving

Maar het evenwicht blijft kwetsbaar.
De inspanningen van het ‘Parc régional de La Narbonnaise’ (het Regionaal Park van Narbonne) zijn eindelijk beloond: Windsurfers, vissers en natuurliefhebbers zijn zich nu ook bewust van de noodzaak om het watersporten te beperken. Dit heeft men gerealiseerd door een honderdtal hectare groot vaargebied, dat met boeien is afgezet, aan te leggen.

Door naar de Clapotis te komen, zult u een bijzondere natuurlijke omgeving ontdekken, en daarbij komt dat wij nooit vergeten dat een van de basis fundamenten en waarden van het naturisme het respect voor de natuur is.