Image: 

De te respecteren waarden!

Nederlands

In een samenleving waar we de retour van een bepaalde preutsheid waarnemen, waar jongeren de neiging hebben hun lichaam te verstoppen, is het belangrijk dat elke naturist erover waakt om de fundamentele waarden van het naturisme te verdedigen.

Het respecteren van het bloot zijn

•  Bij uw aankomst zullen wij aan u en al uw medereizigers vragen de “Naturisten Verbintenis” te tekenen, wat inhoudt dat u toezegt de
   naturisten waarden te respecteren. Wees dan ook niet verbaasd als we over deze verbintenis beginnen!
•  Wij verzoeken ons animatieteam en de ouders dat de jongeren naakt aan de animatie activiteiten deel nemen (daar waar mogelijk).
•  Sommige wedstrijden en sportieve toernooien zijn bedoeld voor naturisten, wat inhoudt dat men bloot deel moet nemen.
•  De “Natuurlijk leven, bloot leven” borden herinneren ons eraan dat we ons in een Naturisten Dorp bevinden.

Tieners en naaktheid

Jongere kinderen beleven het blootzijn met groot gemak, dit is helaas vaak niet het geval met tieners. De veranderingen in hun lichaam alsook het eerste hormonale geborrel ontwricht hen en geeft hen soms een complex. Het bloot zijn kan voor hen dan ook een enorme beproeving zijn.
Bij de Clapotis zijn wij ons volledig bewust van de moeilijkheden die jongeren tegenkomen. Wij willen hen niet tot het naturisme verplichten met het risico dat zij zich voor altijd van deze prachtige levensstijl afwenden. Wij moedigen hen aan aangepaste kleding te dragen zoals een pareo. Wij proberen de jongeren te laten wennen aan het gezamenlijk bloot zijn door middel van aangepaste activiteiten, zoals bij het zwembad waar naaktheid verplicht is.

Respect voor het milieu

Maar het naturisme stopt niet bij het gezamenlijk bloot leven. Het respect voor het milieu en ons bewustzijn van de kwetsbaarheid van de natuur is een andere belangrijke waarde van onze beweging. Het is dan ook het hele jaar door essentieel om milieubewuste acties te ondernemen om onze natuurlijke omgeving te beschermen.

•  Een Evenwicht Elektriciteit Overeenkomst
   Elk jaar sluit de Tohapi groep, waartoe camping Clapotis behoort, een Evenwicht elektriciteitsovereenkomst met het Franse
   elektriciteitsbedrijf EDF af. Door middel van deze overeenkomst en een financiële bijdrage, zet het EDF zich in om 10 miljoen KWh
   aan groene energie te produceren (geothermie, wind- en zonne-energie…) Dit komt overeen met 80% van het elektriciteitsverbruik
   van de groep ’s Vakantie Dorpen in heel Frankrijk.

•  Het groene “Clé Verte” label
   De Clapotis is begonnen met het proces om binnenkort het Clé Verte label aan te kunnen vragen. Het betreft een groen label voor
   toeristische bedrijven, met als 7 belangrijkste verrichtingen: Energiebeheer, afvalbeheer, de naleving van het milieubeleid,
   waterbeheer, verantwoordelijk inkoopbeleid en milieubewustzijn.*

•  Herbeplanting campagne van het Vakantiedorp
   De Clapotis zorgt elk jaar voor herbeplanting campagnes en voor het onderhoud van het groen.

•  Schoonmaakcampagne van de stranden
   Onder leiding van de Surf Rider Fondation wordt er elk jaar een schoonmaak actie van de stranden van het La Palme meer
   georganiseerd.

•  Een milieubewuste benadering
   De site gebruikt producten met een ecolabel voor onderhoud en schoonmaak, geeft de voorkeur aan het gebruik van elektrische in plaats van thermische apparatuur en materialen, en bevordert een laag verbruik van fossiele brandstoffen (LED-verlichting, zonnetechnologie, aanwezigheidsdetectieverlichting in gemeenschappelijke ruimtes, energiezuinige boilers voor sanitaire voorzieningen, enz.).

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat de Clapotis een geweldig naturisten leefgebied (waar we zo aan gehecht zijn) blijft, door gezamenlijk zorg te dragen voor het milieu.