Image: 

Naturisten charter

Nederlands

Kiezen voor een vakantie op de camping Le Clapotis, is zich houden aan de fundamentele waarden van het naturisme, het naakt zijn, het respekt voor zichzelf, voor de ander en voor het milieu. Om het naturisme in volle rust te beleven, mag ieders keuze nooit de ruimte, de fysieke en visuele vrijheid van de ander beperken. Daarom, hierbij enkele basisrichtlijnen :

Respekt voor naaktheid :

• het volledig naakt zijn is de regel. Dit is verplicht in het zwembad en de douches. Daarentegen is erbegrip en verdraagzaamheid voor nieuwkomers alsook jongeren (tieners), om het naturisme eigen te maken; daarvoor is een pareo een oplossing.
• wanneer de climatologische omstandigheden, de hygiene, de veiligheid en de welvoeglijkheid (animatie in het restaurant zoals een dansavond,…) kleding verplichten, geeft men de voorkeur aan soberheid : tee-shirt, pareo etc.
• bikini’s, badpakken, zwemslips en zwemshorts zijn strikt verboden.
• hetzelfde voor erotische accessoires (intieme piercings, lingerie, etc...) deze zijn strikt verboden in het openbaar.
• Ieder exhibitionistisch gedrag en/of sexuele gedragingen zijn ten strengste verboden en resulteren in onmiddelijke uitsluiting van de campingsite.

Gemeenschapsleven :

• vermijd alle luidruchtige aktiviteiten ‘s ochtends vroeg en‘s avonds laat.
• respekteer het materiaal ter beschikking gesteld door de camping alsook zijn infrastruktuur.
• gelieve het nemen van foto’s en fi lmen strikt beperken tot de privé- en gezinssamenstelling.Indien dit niet het geval is, zorg voor de toestemming van de personen die er in voorkomen.

Veiligheid :

• het gebruik van voertuigen is beperkt tot 10km/u met een absolute voorrang voor voetgangers en fi etsers. Het gebruik van de parkeerplaatsen wordt sterk aangeraden, om de visuele en geluidskwaliteit in de gangpaden te waarborgen.
• de omgevingsvegetatie is extreem gevoelig voor vuur, daarom is een houtsbarbecue ten strengste verboden en ook het gebruik van een BBQ met gas is verboden bij windsterkte hoger dan 30km/u.

Omdat het ons allen aanbelangt, delen we samen de duurzaamheid van het naturisme van Clapotis en hechten we aan het behoud van de diepere waarden ervan.